بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون وزیر علوم در دانشگاه گیلان: 98 درصد از بودجه عمرانی به طرح های اقدام شده دانشگاه ها اختصاص یافته است

معاون وزیر علوم در دانشگاه گیلان: 98 درصد از بودجه عمرانی به طرح های اقدام شده دانشگاه ها اختصاص یافته است


معاون وزیر علوم در دانشگاه گیلان: 98 درصد از بودجه عمرانی به طرح های اقدام شده دانشگاه ها اختصاص یافته است

معاون اداری و مالی مدیریت منابع مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 98 درصد از بودجه عمرانی به طرح های اقدام شده دانشگاه ها اختصاص یافته است.

دکتر محمد تقی نظرپور در نشست شورای دانشگاه گیلان که با حضور دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه  کشور برگزار شد، افزود: نیاز است تا نیروی مناسب برای فعالیت در آزمایشگاه های دانشگاه های کشور را بر اساس فراخوان عمومی جذب کنیم ، که با این اقدام دانشگاه ها می توانند تا 30 سال آینده از این نیروها بهره مند شوند

وی اظهارداشت: با توجه به هزینه های زیادی که برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی انجام می گیرد، لازم است تا نیروهایی در این آزمایشگاه ها برای بهره مندی بهتر از تجهیزات به کار گرفته شوند.

وی بیان داشت: بخشی از اعتباراتی که در طرح های عمرانی بوده و با کمک خیرین اتفاق افتاده ، ۵۰ درصد تخصیص داده شده که با توجه به شرایط کشور، کار دشواری است.

نظرپور  با اشاره به ظرفیت خوب خیرین در آموزش عالی کشور اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیت خیرین در دانشگاه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، این قشر می توانند باری از دوش دولت در حوزه آموزش عالی بردارند.

شایان ذکر است معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم پیش از این نشست از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه بازدید کرد.

آدرس کوتاه :