بستن
FA EN

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان


موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت آموزشی (با رویکرد سازمانی) در مقطع کارشناسی و  مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت، در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان به صورت قطعی موافقت کرد.

آدرس کوتاه :