بستن
FA EN

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401


نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401

هیأت رئیسه دانشگاه گیلان ، به استناد آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه ها، نحوه فعالیت دانشگاه گیلان در تابستان 1401 و زمان استفاده کارمندان دانشگاه از مرخصی فوق العاده را به شرح زیر تعیین نمود:

به استناد تبصره 1 ماده 55 آیین نامه کارمندان، از 8 تا 29 مرداد ماه 1401، روزهای شنبه و چهارشنبه دانشگاه تعطیل بوده و فعالیت‌های دانشگاه صرفاً در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه برقرار است. از اعضای محترم هیأت علمی نیز خواسته می شود حضور خود در دانشگاه را در روزهای غیر تعطیل برنامه ریزی نمایند.

همچنین به استناد تبصره 2 از ماده 28 در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار کلیه واحدهای دانشگاه از 5 تیر تا 10 شهریور ماه با حذف زمان ناهار، از 7.30 صبح تا ساعت  12:30 است.

آدرس کوتاه :