بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها برگزار شد

نشست معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها برگزار شد


نشست معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها برگزار شد

در راستای کیفیت بخشی به امور آموزشی، نشست معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در این نشست ضمن تقدیر از مجموعه دانشگاهیان دانشگاه که در ایام کرونا امور دانشگاه را در حوزه های مختلف پیش بردند گفت: این اتفاق غیرمنتظره باعث شد که در نظام آموزشی کشور و به طور خاص دانشگاه تحولی جدید ایجاد شود و ارتباطات غیرحضوری توسعه پیدا کرد که نتیجه این امر توسعه شبکه سازی در ابعاد مختلف بود.

رئیس دانشگاه گیلان با برشمردن ویژگی های آموزش مجازی از تلاش های اعضای هیات علمی دانشگاه در راستای ارائه دروس به دانشجویان بصورت مجازی تشکر کرد.

وی در ادامه گفت: در تصمیمات آموزشی اتخاذ شده سعی برآن بوده که مطابق قوانین و آئین نامه های موجود شرایط دانشجویان در نظر گرفته شود و سایر دغدغه های دانشجویان همچون پرداخت شهریه و ... نیز در حال پیگیری از سوی هیات امنا است.

دکتر فرهاد شیرینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی هم در این نشست ضمن تشریح اقدامات این معاونت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون گفت: تمامی تصمیم های گرفته شده در معاونت آموزشی ماحصل جلسات کارشناسی مکرر با معاونین آموزشی دانشکده ها،اعضای شورای دانشگاه، کارشناسان دانشگاه و مرور تجربیات دانشگاه های کشور و استفاده از نظرهای دانشجویان بود که سعی بر آن بود که تصمیم های اتخاذ شده دارای کمترین تغییر ممکن در حوزه اجرا باشد و اطلاعیه های صادر شده از سوی این معاونت مبنای کار است.

شایان ذکر است در این نشست تعدادی از اعضای نشست به بیان دیدگاه ها و نظرهای خود پرداختند.

آدرس کوتاه :