بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایه شدن مجله علوم محیطی خزر در پایگاه Web of Science

نمایه شدن مجله علوم محیطی خزر در پایگاه Web of Science


نمایه شدن مجله علوم محیطی خزر در پایگاه Web of Science

مجله علوم محیطی خزر ( Caspian Journal Of Environmental Sciences ) که از طرف اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر توسط دانشگاه گیلان چاپ می شود و در فهرست مجلات اصلی (Master Journal List) پایگاه اطلاعات استنادی ISI نمایه شده بود موفق به نمایه  در پایگاه  Web of Science  شد.

نشانی الکترونیکی مجله  http://mjl.clarivate.com/search-results

Web of Science

 website: http://cjes.guilan.ac.ir

 

آدرس کوتاه :