بستن
FA EN

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد


وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان با محوریت نقش اعضای هیات علمی در حمایت تحصیلی، آموزشی، اجتماعی، شغلی و روان شناختی توسط مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این وبینار که با سخنرانی دکتر نعیمی سرپرست دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر موسی کافی رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه گیلان، دکتر تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم و چند تن از اساتید دانشگاه های کشور برگزار شد در ارتباط با مسائلی همچون توانمندسازی روانی- اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر، حمایت های تحصیلی و آموزشی دانشجویان توسط اساتید بحث و تبادل نظر شد.

 

 

آدرس کوتاه :