بستن
FA EN AR RU FR CHI

وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان تا 20 فروردین 1399

وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان تا 20 فروردین 1399


وضعیت فعالیت دانشگاه گیلان تا 20 فروردین 1399

ضمن تبریک سال نو به دانشگاهیان گرانقدر و آرزوی سالی توام با برکت، به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند:

کلیه فعالیت های دانشگاه تا روز 20 فروردین از ساعت 8:30 الی 12:30 خواهد بود. شایان ذکر است فعالیت پرسنل به صورت شیفت بندی بوده و زمانبندی حضور همکاران توسط مدیر هر واحد انجام می شود.

آدرس کوتاه :