بستن
FA EN

کسب گواهی صلاحیت آزمایشگاه معتمد ردیابی و تشخیص غلات تراریخته توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

کسب گواهی صلاحیت آزمایشگاه معتمد ردیابی و تشخیص غلات تراریخته توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه


کسب گواهی صلاحیت آزمایشگاه معتمد ردیابی و تشخیص غلات تراریخته توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در راستای گسترش ارائه خدمات تخصصی و دانش بنیان در سطح استان و منطقه با رویکرد تنوع بخشی به مقوله برند سازی و متنوع سازی درآمد ها، با فراهم نمودن زیرساخت ها و الزامات مورد نیاز آزمون های تشخیص موجودات زنده تغییر شکل یافته، موفق به کسب گواهی صلاحیت برای دریافت نمونه ذرت دامی وارداتی جهت تشخیص موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در سطح "تراریخته/غیرتراریخته" از کمیته صدور مجوز محصولات تراریخته وزارت جهاد کشاورزی شد.

با توجه به کسب صلاحیت آزمایشگاه معتمد ردیابی و شناسایی تراریخته، این مرکز آمادگی پذیرش و آزمون نمونه های ذرت دامی وارداتی از ادارات بنادر و گمرکات، دامپزشکی، استاندارد و سایر نهادها و شرکت های حقیقی و حقوقی جهت تشخیص تراریختگی را دارد.

آدرس کوتاه :