بستن
FA EN

کنترل فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توسط ریتم های شبانه روزی بدن انسان

کنترل فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توسط ریتم های شبانه روزی بدن انسان


کنترل فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توسط ریتم های شبانه روزی بدن انسان

منصور الموح دانش آموخته رشته زیست شناسی با گرایش ژنتیک دانشکده علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد که از دانشجویان بین المللی و اتباع خارجی دانشگاه گیلان بوده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیر نظر استادان دکتر زیور صالحی و  دکتر محمد جواد مهدی پور و با مشاور دکتر کیوان امینیان به اهمیت تنوع ژنتیکی PER2 در سرطان معده پرداخته است.

وی با بررسی ریتم های شبانه روزی، فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در بدن مورد تحقیق قرار داده و به نتیجه رسیده است که این ریتم های شبانه روزی توسط یک ساعت مولکولی ایجاد می شوند که تقریبا در همه‌ی سلول‌های بدن قرار دارد. PER2   یکی از مهمترین ژن‌های ساعت شبانه‌روزی است که نقش مهم در تولید ریتم‌های شبانه روزی در پستانداران ایفا می‌کند.

الموح در این پژوهش نشان داده است که فقدانPER2  می‌تواند منجر به از دست رفتن ریتم‌های شبانه روزی شود. با توجه به اینکه برخی از ژن‌های چرخه سلولی، توسط PER2 تنظیم می‌شوند، اختلال در بیان PER2 بر پیشرفت چرخه سلولی تأثیر می‌گذارد و بدین ترتیب می تواند در تومورزایی سهیم باشد.

دانش آموخته بین المللی دانشگاه گیلان هدف از این مطالعه را بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم (Gly1244Glu) rs934945 ژن   PER2  با خطر ابتلا به سرطان معده بیان نموده است.

این مطالعه به صورت مورد - شاهدی، بر روی 80 بیمار مبتلا به سرطان معده و 100 فرد سالم با DNA صورت گرفته است و به صورت ژنومی از بافت معده سرطانی و بافت معده غیر سرطانی استخراج شده، تعیین ژنوتیپ‌ PER2 توسط تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز -پلی‌مورفیسم طول قطعات محدودشونده (PCR- RFLP) صورت پذیرفته است.

آدرس کوتاه :