بستن
FA EN AR RU FR CHI

خبرها

خبرهای بیشتر

تالیف کتاب "رویکردهای قدرت های بزرگ به جنبش جنگل" توسط عضو هیات علمی دانشگاه

جدیدترین پژوهش در زمینه جنبش جنگل کتاب «رویکردهای قدرت های بزرگ به جنبش جنگل» پژوهش دکتر عباس پناهی عضو هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان است که به بررسی نقش و...

چهارشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید