موارد موردنیاز ارباب‌رجوع دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزینش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیرثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق‌التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه‌های اجرائی، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج کشور، مأمورین ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته‌شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، پذیرفته‌شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی جهت به‌کارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می‌باشند. کلیه وزارتخانه‌ها (به‌جز اطلاعات)، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور، بانک‌های کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و… مشمول قانون گزینش می‌باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کارکنان نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.