بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب فیزیولوژی ورزش پیشرفته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب فیزیولوژی ورزش پیشرفته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب فیزیولوژی ورزش پیشرفته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب « مفاهیم بنیادی و کاربردهای فیزیولوژی ورزش پیشرفته» ترجمه دکتر فرهاد رحمانی نیا و دکتر پیام سعیدی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان و علی خسروی زاده دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش در 444 صفحه از سوی انتشارات حتمی منتشر شد.

کتاب مفاهیم بنیادی و کاربردهای فیزیولوژی ورزش پیشرفته یکی از تازه ترین آثاری است که در زمینه آموزش و تبیین مبانی و کاربردهای فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی در سال 2018 توسط یکی از ناشران معتبر دنیا به چاپ رسیده است. نویسندگان کتاب از پژوهشگران نامدار در فیزیولوژی ورزش جهان محسوب می شوند که با تلفیق مبانی علمی به همراه جدیدترین روش های آزمایشگاهی تلاش می کنند تا آخرین یافته های علمی این رشته را با کاربردهای متنوع در جهت بهبود تندرستی و عملکرد ورزشی ارائه نمایند.

مباحث کتاب همان طورکه در عنوان مطرح شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی ورزش حاوی واقعیت های علمی جدید و مسائل پژوهشی پیشرفته می باشد و با دیدگاه مذکور می تواند نیازمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در درس فیزیولوژی ورزش برطرف نماید.

آدرس کوتاه :