بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد


وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان برگزار شد

وبینار کشوری توانمندسازی اعضای هیات علمی در حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان با محوریت نقش اعضای هیات علمی در حمایت تحصیلی، آموزشی، اجتماعی، شغلی و روان شناختی توسط مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این وبینار که با سخنرانی دکتر نعیمی سرپرست دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر موسی کافی رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه گیلان، دکتر تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم و چند تن از اساتید دانشگاه های کشور برگزار شد در ارتباط با مسائلی همچون توانمندسازی روانی- اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر، حمایت های تحصیلی و آموزشی دانشجویان توسط اساتید بحث و تبادل نظر شد.

 

 

آدرس کوتاه :