همایش ملی چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها

14 03 2023
کد خبر : 3255153
تعداد بازدید : 8940

زمان برگزاری: 8 آذرماه سال 1402

وبسایت:  http://identity.guilan.ac.ir

 

رئیس همایش: دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دبیر علمی: دکتر حسن چاوشیان

دبیر اجرایی: دکتر رضا معصومی‌راد

 

اهداف برگزاری همایش:

- تدوین مبانی نظری و مفهومی بین رشته ای هویت

- ارائه آخرین دستاوردهای پژوهش های تجربی در حوزه های مختلف علوم انسانی در زمینه هویت

- شناسایی چالش­ها و مسائل هویت ملی در ابعاد منطقه ای،  قومی، جهانی و اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی

- ابعاد، مختصات، چالش ها و راهبردهای روانشناختی هویت در ایران

- ارزیابی سیاست ها، برنامه ها واقدامات در زمینه هویت ملی- ارزیابی قوانین و برنامه های توسعه

- ارائه راهبردها و راهکارهای تقویت هویت و انسجام ملی

- ترسیم چشم انداز و آینده­پژوهشی هویت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

- شناسایی و معرفی مختصات هویت ایرانی- اسلامی در متون تاریخی و ادب فارسی

- تببین ابعاد فرهنگی و مردم­شناختی هویت در ایران

- ابعاد، مختصات، چالش ها و راهبردهای معماری ایرانی- اسلامی و هویت شهری و محلی در ایران

- شناسایی و معرفی نقش آموزه های دینی و نگرش ها و باورهای مذهبی در هویت ابرانی اسلامی و انسجام ملی

- چالش های هویت ایرانیان خارج از کشور

 


دسته بندی :
آرشیو همایش