بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف روابط عمومی

اهداف روابط عمومی


اهداف روابط عمومی

واحد روابط عمومی دانشگاه گیلان با هدف بکارگیری مجموعه ی از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، خود را متعهد به اصول دانسته و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

1- بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای داخلی واحد روابط عمومی

2- افزایش بهره وری و اثربخشی مراسم ها، سمینارهای علمی و نشست های مناسبتی

3- توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی

4- توسعه اطلاع یابی و اطلاع رسانی بمنظور اعتمادسازی در حوزه های مختلف دانشگاه

5- ایجاد و توسعه مشارکت و نقش آفرینی در تصمیمات مدیریت ارشد دانشگاه از طریق ایجاد هسته های مشورتی، امور تحقیقی، پژوهشی و افکارسنجی در چارچوب راهبردهای تدوین شده

6- افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی

7- تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک

واحد روابط عمومی و کلیه کارکنان آن، خود را به تلاش در جهت تحقق اهداف فوق متعهد دانسته و مفاد این خط مشی به منظور پاسخگوئی به توسعه و تحولات پیش رو، در صورت لزوم ، سالیانه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

آدرس کوتاه :