بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده هنر و معماری

رشته های دانشکده هنر و معماری


رشته های دانشکده هنر و معماری

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- مهندسی معماری 2- مهندسی شهرسازی 3- ارتباط تصویری (گرافیک) 4 - نقاشی5 - نوازندگی موسیقی ایرانی

1- مهندسی معماری 2- شهرسازی - برنامه ریزی منطقه ای

--------

 
آدرس کوتاه :