بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقات ورزشی به مناسبت ایام الله دهه فجر

مسابقات ورزشی به مناسبت ایام الله دهه فجر


مسابقات ورزشی به مناسبت ایام الله دهه فجر

                                                                                برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت ایام ا... دهه فجر

ردیف عنوان برنامه شرکت کنندگان زمان مکان
1 مسابقه شنا در رده سنی مختلف (بانوان) دانشگاهیان و خانواده درجه یک سه شنبه 16 بهمن ساعت 17 استخر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 مسابقه آمادگی جسمانی در رده سنی مختلف (بانوان) دارت، دوسرعت 20 متر دانشگاهیان و خانواده درجه یک سه شنبه 16 بهمن ساعت 17 ژیمنازیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 انواع بازی های رقابتی  در رده سنی مختلف (بانوان) دارت ، دوسرعت20متر، ایستگاهی فرزندان 5 الی 15 سال دانشگاهیان سه شنبه 16 بهمن ساعت 17 ژیمنازیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 مسابقه بازی های رقابتی در رده سنی مختلف (آقایان)، دو 20 متر ایستگاهی فرزندان 5 الی 15 سال دانشگاهیان چهارشنبه 17 بهمن ساعت 17 ژیمنازیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 انواع بازی های رقابتی  در رده سنی مختلف (آقایان)، دو 20 متر ایستگاهی دانشگاهیان و خانواده درجه یک چهارشنبه 17 بهمن ساعت 17 ژیمنازیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
ثبت نام در روز مسابقه در مکان برگزاری انجام می شود. محل برگزاری مسابقات کیلومتر 7 جاده تهران ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مجموعه ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس کوتاه :