بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 13154074 2 3 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:30)
روشهای تشخیص مولکولی 13186022 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق 13184029 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:30)
نمایش 81 - 83 از 83 نتیجه
از 5