بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

داده کاوی

نام درس داده کاوی
کد درس 10101236
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز