بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی کرمی

علی کرمی

علی کرمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 12101183 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/02 (09:00 - ) 13992
دینامیک سیستمهای قدرت 2 12104305 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/29 (09:00 - ) 13992
سمینار 12104025 2 17 نامشخص نامشخص 13992
شبکه های عصبی 12104122 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/02 (09:00 - ) 13992
کار آموزی 12151113 2 17 نامشخص نامشخص 13992
آز تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 12101179 1 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص 13991
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 12104308 3 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1399/10/29 (09:00 - ) 13991
پایان نامه 12104027 0 17 نامشخص نامشخص 13991
پروژه کارشناسی 12101134 3 17 نامشخص نامشخص 13991
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 12101183 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1399/11/07 (14:00 - ) 13991
دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی 1 12104032 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1399/10/27 (09:00 - ) 13991
سمینار 12104025 2 17 نامشخص نامشخص 13991
کار آموزی 12151113 2 17 نامشخص نامشخص 13991
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2