بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مهارت ترجمه ازفارسی به روسی1

نام درس مهارت ترجمه ازفارسی به روسی1
کد درس 16132041
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز