بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی

نام درس ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی
کد درس 16131086
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز