بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

محمد روستائی علی مهر

محمد روستائی علی مهر

محمد روستائی علی مهر    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

- دکترای دامپزشکی (DVM) از دانشگاه تهران

- دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی (DVSc/Ph.D) از دانشگاه تهران

- دوره شش ماهه تحقیقاتی دردانشکده دامپزشکی دانشگاه بلونیا (Universita‘ di Bologna) ایتالیا

پژوهشکر نمونه دانشکده علوم کشاورزی سال 1393

 

 

 

زمینه فعالیت پژوهشی:

1- فیزیولوژی تولید مثل

2- ایمنی طیور

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 41 - 55 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 1 13114046 3 1 یکشنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/24 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی تولید مثل - عملی 13111067 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
فیزیولوژی تولید مثل - عملی 13111067 1 2 دوشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
فیزیولوژی تولید مثل-نظری 13111055 0 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30)
کارورزی 1 13111108 1 5 نامشخص نامشخص
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژِی 13111100 4 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | دوشنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13114032 0 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
تشریح وفیزیولوژی دام - عملی 13111066 1 2 دوشنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
تشریح وفیزیولوژی دام - عملی 13111066 1 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
تشریح و فیزیولوژی دام -نظری 13111054 0 1 یکشنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:30)
رساله 13116007 20 3 نامشخص نامشخص
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 13114038 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی پیشرفته 13114034 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی تکمیلی (1) 13114004 3 10 نامشخص 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
نمایش 41 - 55 از 55 نتیجه
از 3