بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

علی صفایی سنگری

change-logo

علی صفایی سنگری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون نثر (2) متون ادبی-داستانی با تأکید بر کلیله و دمنه 16102025 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص
متون نظم (4)قسمت دوم: مثنوی های عطار 16102018 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
متون نظم و نثر عربی 16109006 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 16108001 2 2 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30)
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 16108001 2 2 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30)
طنز نویسی 16102064 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00)
طنز نویسی 16102064 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00)
طنزنویسی (جبرانی) 16108031 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00)
طنزنویسی (جبرانی) 16108031 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00)
عربی (3) نظم عربی 16108023 0 1 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:30)
عربی (3) نظم عربی 16108023 0 1 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:30)
متون اسلامی 1610101 0 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/22 (14:00 - 16:30)
متون اسلامی 1610101 0 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/22 (14:00 - 16:30)
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30)
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30)
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص
متون نظم و نثر عربی 16104104 2 2 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30)
متون نظم و نثر عربی 16104104 2 2 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2