بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی

نام درس متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی
کد درس 16102023
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز