بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

طنز نویسی

نام درس طنز نویسی
کد درس 16102064
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز