بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

نام درس مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی
کد درس 16194056
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز