بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مدیریت رفتار مصرف کننده

نام درس مدیریت رفتار مصرف کننده
کد درس 16194053
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز