بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زبان 1 16132007 2 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
خلاصه نویسی 16132051 2 2 یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
خواندن و تفسیر متون ساده 16131099 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
رسانه های گروهی 1 16132025 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
رسانه های گروهی 2 16132035 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
گفت و شنود و آزمایشگاه 3 16131072 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مهارت تر جمه شفاهی2 16132016 0 2 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
آشنایی با ضرب المثلهای روسی 16131078 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/08 (08:30 - 10:30)
مهارت خواندن پایه 161310114 4 1 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
بیان شفاهی داستان 3 161310102 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/09 (08:30 - 10:30)
گفت و شنود آزمایشگاه 2 16131064 3 1 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/06 (08:30 - 10:30)
گفت و شنود آزمایشگاه زبان 1 16131063 3 1 شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
گفت و شنود آزمایشگاه زبان 1 16131063 3 1 شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
خواندن و درک مفهوم متن 1 16131056 2 1 شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
خواندن و درک مفهوم متن 1 16131056 2 1 شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
بیان شفاهی داستان 2 161310101 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
بیان شفاهی داستان 2 161310101 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
پروژه 16132050 2 5 نامشخص نامشخص
پروژه 16132050 2 5 نامشخص نامشخص
گفت و شنود و آزمایشگاه 3 16131072 3 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3