بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی

سوینج مهدیخانلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 3 16131072 3 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی 16131074 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00)
بیان شفاهی داستان1 16131062 2 1 دوشنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
خواندن و پرسش ابتدایی 16131053 8 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) | سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
گفت و شنود آزمایشگاه 2 16131064 3 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
نمایش 41 - 45 از 45 نتیجه
از 3