بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

تلخیص متون

نام درس تلخیص متون
کد درس 16131094
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز