بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی

نام درس ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی
کد درس 16131076
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز