بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

رباتیک - سینماتیک و دینامیک

نام درس رباتیک - سینماتیک و دینامیک
کد درس 12136033
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز