بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

رباتیک و آزمایشگاه

نام درس رباتیک و آزمایشگاه
کد درس 12131103
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز