بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

آشنایی با زبان رسانه ای روسی

نام درس آشنایی با زبان رسانه ای روسی
کد درس 16131073
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز