بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

علی شمس ناتری

change-logo

علی شمس ناتری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

معاون پژوهشی دانشکده فنی 86-87

 

مدیر پژوهشی دانشگاه 87-90


مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 90-91


رئیس دانشکده فنی 91-93

 

 

عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران (دوره دوم)


عضو قطب علمی رنگ  (پژوهشکده علوم و فناوری رنگ)


عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان (1390-1393)

 

پژوهشگر برتراستان گیلان در سالهای 86، 87، 88، 91،90 و 94

 

عضو هیات تحریریه نشریه Journal of Textiles and Polymers

 

عضو هیات تحریریه نشریه علوم و فناوری رنگ

 

عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم و تکنولوژی احرار

 

عضو هیات تحریریه نشریه چاپ و نشر

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 12144817 6 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 12146817 6 2 نامشخص نامشخص
پروژه 12141001 3 2 نامشخص نامشخص
سمینار 12146816 2 2 نامشخص نامشخص
سمینار 12144816 2 2 نامشخص نامشخص
علم رنگ 12140406 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (09:00 - )
کارآموزی (2) 12143003 2 2 نامشخص نامشخص
مبانی مهندسی برق 2و آز 12141002 0 2 نامشخص نامشخص
روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی 12144414 3 1 سه شنبه (09:30 - 11:00) | سه شنبه (09:30 - 11:00) | یکشنبه (09:30 - 11:00) 1400/11/05 (09:00 - )
مباحث ویژه 2 12147902 3 1 چهارشنبه (09:30 - 11:00) | چهارشنبه (09:30 - 11:00) | دوشنبه (11:00 - 12:30) 1400/10/11 (09:00 - )
کارآموزی (2) 12143003 2 2 نامشخص نامشخص
مبانی مهندسی برق 2و آز 12141002 0 2 نامشخص نامشخص
مباحث ویژه 1 12148900 3 1 سه شنبه (14:00 - 15:30) | سه شنبه (14:00 - 15:30) | یکشنبه (14:00 - 15:30) 1400/03/22 (09:00 - )
سامانه های مدیریت رنگ و پردازش داده های طیفی 12147507 3 1 سه شنبه (15:30 - 17:00) | سه شنبه (15:30 - 17:00) | یکشنبه (15:30 - 17:00) 1400/03/30 (09:00 - )
طراحی آزمایش و روش های آماری تحقیق 12144101 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/17 (09:00 - )
اندازه گیری ظاهر منسوجات 12147510 3 1 یکشنبه (12:30 - 14:00) | یکشنبه (12:30 - 14:00) | سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/03/26 (09:00 - )
پایان نامه 12146817 6 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 12144817 6 4 نامشخص نامشخص
پروژه 12141001 3 3 نامشخص نامشخص
کارآموزی (2) 12143003 2 3 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 73 نتیجه
از 4