بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی

نام درس روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی
کد درس 12147212
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز