بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

محمد حسن لقمانی

محمد حسن لقمانی

محمد حسن لقمانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

متولد 3 مرداد 1364- مازندران- بابلسر

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه مازندران 1386

کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه گیلان 1388

دکتری شیمی معدنی دانشگاه گیلان 1393

 

Research Interests

Kinetic of Catalytic Hydrogen Generation

Artificial Photosynthesis/ Photo reduction of CO2 gas phase

Nano carriers for Drug Delivery

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 12164007 2 2 نامشخص نامشخص
نانو بیوتکنولوژی 12164014 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/09 (09:00 - )
نانو مواد 1 12164002 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/20 (09:00 - )
مواد نانو ساختار 12147017 3 1 چهارشنبه (16:30 - 18:00) | چهارشنبه (16:30 - 18:00) | چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1399/10/13 (09:00 - )
پروژه 12164008 6 1 نامشخص نامشخص
شیمی آلی مهندسی شیمی 12121004 0 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) 1399/10/21 (14:00 - )
روشهای پیشرفته در شناسایی واندازه گیری خواص نانو مواد 12164001 3 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (13:30 - 15:00) 1399/03/26 (09:00 - )
سمینار 12164007 2 1 نامشخص نامشخص
نانو مواد 1 12164002 3 1 یکشنبه (15:15 - 16:45) | یکشنبه (15:15 - 16:45) | شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/13 (09:00 - )
پروژه 12164008 6 4 نامشخص نامشخص
ساختارهای ویژه نانومتری 12164018 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/03/10 (09:00 - )
شیمی آلی مهندسی شیمی 12121004 0 2 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/31 (09:00 - )
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2