بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

احد صحراگرد

احد صحراگرد

احد صحراگرد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص
پرورش زنبور عسل - عملی 13111073 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
پرورش زنبور عسل - نظری 13111020 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (16:00 - 18:00)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:30)
نمایش 41 - 47 از 47 نتیجه
از 3