بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

پویایی جمعیت حشرات

نام درس پویایی جمعیت حشرات
کد درس 13126027
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز