بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

زبان شناسی شناختی

نام درس زبان شناسی شناختی
کد درس 16271039
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز