بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

زبان شناسی تاریخی- تطبیقی

نام درس زبان شناسی تاریخی- تطبیقی
کد درس 16271034
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز