بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

نام درس کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت
کد درس 161914009
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز