بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

طنزنویسی (جبرانی)

نام درس طنزنویسی (جبرانی)
کد درس 16108031
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز