بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

نادر شعبانی پور

change-logo

نادر شعبانی پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 40 دوشنبه (16:00 - 18:00) | دوشنبه (16:00 - 18:00) | هفته زوج سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
نمایش 81 - 81 از 81 نتیجه
از 5