بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

زمینه های تحقیقاتی:

- مدلسازی و شبیه سازی بازارهای مالی

- نظریه آربیتراژ در بازارهای مالی 

- بازارهای اترژی و کالا

- علوم داده در مالی

- الگوریتم های تصادفی در محاسبات علمی

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 135 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ریاضی مالی 1 11103040 4 1 هفته فرد دوشنبه (18:00 - 20:00) | هفته فرد دوشنبه (18:00 - 20:00) | شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمون جامع 11106867 0 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحثی در علوم کامپیوتر 10101414 0 111 یکشنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رساله دکتری 11106028 20 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 11104544 2 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 11104545 6 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحثی در شبیه سازی کامپیوتر و کاربردها 11106046 4 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 133 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
داده کاوی 10101236 3 111 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی مالی 1 11103040 4 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون جامع 11106867 0 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی 11103035 3 1 شنبه (18:00 - 20:00) | شنبه (18:00 - 20:00) | هفته فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4