بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست

فرشید مهردوست    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

زمینه های تحقیقاتی:

- مدلسازی و شبیه سازی بازارهای مالی

- نظریه آربیتراژ در بازارهای مالی 

- بازارهای اترژی و کالا

- علوم داده در مالی

- الگوریتم های تصادفی در محاسبات علمی

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه 11106072 4 4 شنبه (18:00 - 20:00) | شنبه (18:00 - 20:00) | دوشنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
پایان نامه 11104545 6 109 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
داده کاوی 10101236 3 111 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
پایان نامه 19411000 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
ریاضی مالی2 11103047 3 1 هفته فرد یکشنبه (15:00 - 16:30) | هفته فرد یکشنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 135 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
مهندسی مالی 11103045 3 1 سه شنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (16:45 - 18:15) | هفته فرد یکشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
فرایند تصادفی پیشرفته 1 11106000 4 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
رساله دکتری 11106028 20 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پایان نامه 11104545 6 109 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 109 نامشخص نامشخص 13992
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 135 نامشخص نامشخص 13992
ریاضی مالی 1 11103040 4 1 شنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) | دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/20 (14:00 - 16:00) 13992
آزمون جامع 11106867 0 109 نامشخص نامشخص 13992
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 109 نامشخص نامشخص 13992
مباحثی در علوم کامپیوتر 10101414 0 111 یکشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/25 (08:00 - 10:00) 13992
روش های عددی در ریاضی مالی 11103048 3 1 هفته فرد دوشنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) 13992
رساله دکتری 11106028 20 109 نامشخص نامشخص 13992
سمینار 11104544 2 109 نامشخص نامشخص 13992
نمایش 41 - 60 از 70 نتیجه
از 4