بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

شهرام نباتی

شهرام نباتی

شهرام نباتی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

15تیرماه سال 1357در استان گیلان (شهرستان رضوانشهر) متولد شدم. پس از پایان دوره دبیرستان، در سال 1377 در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در سال 1381 دوره کارشناسی را با درجه ممتاز به اتمام رساندم. پس از چند سال کار ترجمه در ارگانهای دولتی، تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم. در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده و در سال 1388 موفق به اتمام آن شدم. در اردیبهشت سال 1391 با استفاده از سهمیه بورس خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وارد دوره دکتری زبانشناسی مقابله ای - مقایسه ای دانشگاه دولتی زبانشناسی مینسک کشور بلاروس شدم و در 18 شهریور سال 1394 از رساله دکتری خودم دفاع کردم. بنده از تاریخ 28 شهریور 1394 تا کنون بعنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه زبان روسی دانشگاه گیلان مشغول به کارمی باشم.

بنده متاهل و دارای دو فرزند دختر هستم.

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 68 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت ترجمه از فارسی به روسی2 16132048 0 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
واژه سازی زبان روسی 16131069 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/31 (08:30 - 10:30)
تمرینات دستور1 16131055 2 2 چهارشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
حالت های دستوری زبان روسی 161310111 4 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
مهارت های گفتاری و شنیداری 161310113 4 1 دوشنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30)
بررسی وترجمه متون اسلامی وفلسفی1 16132023 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30)
بررسی وترجمه متون سیاسی ونظامی1 16132046 2 2 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/14 (08:30 - 10:30)
بررسی وترجمه متون علمی وفنی2 16132040 0 3 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/13 (08:30 - 10:30)
بررسی وتر جمه متون ورزشی واجتماعی1 16132045 2 2 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30)
بررسی وترجمه متون ورزشی واجتماعی2 16132054 2 2 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/13 (08:30 - 10:30)
پروژه 16132050 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/16 (10:30 - 12:30)
تمرینات دستور 2 16131061 2 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/15 (08:30 - 10:30)
دستور زبان روسی2 16131060 4 1 شنبه (09:00 - 11:00) | شنبه (09:00 - 11:00) | چهارشنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/13 (08:30 - 10:30)
کاربرد افعال حرکتی در زبان روسی 16132022 0 1 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/13 (08:30 - 10:30)
مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند در زبان روسی 16132028 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/16 (10:30 - 12:30)
مقاله نویسی 16132058 0 10 نامشخص 1399/10/10 (10:30 - 12:30)
دستورزبان روسی 1 16131054 4 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) | دوشنبه (09:00 - 11:00) | یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30)
دستورزبان روسی 1 16131054 4 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) | دوشنبه (09:00 - 11:00) | یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30)
پروژه 16132050 2 4 نامشخص نامشخص
پروژه 16132050 2 4 نامشخص نامشخص
نمایش 41 - 60 از 68 نتیجه
از 4