بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 Personal Records
Name: S. Shirin Shahangian
Date of Birth: September 22, 1983
Nationality: Iranian
Place of Birth: Rasht, Iran
Marital Status: Married
Appointment: PhD in Biochemistry
Address: Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
E-Mail: shahangian@guilan.ac.ir, shirin_shahangian@yahoo.com
(Languages: Farsi (native) and English (semi-fluently)

 

 

Educational Records

:B.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2002-2006
Major: Biology
:M.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2006-2009
Major: Biochemistry
Thesis: Functional and structural investigation of artemin from Artemia urmiana by experimental and theoretical methods
:Ph.D
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2009-2014
Major: Biochemistry
Thesis: Production of VHH against receptor binding domain of human VEGF and its characterization

 


Honors and Awards

 Top (first) B.Sc student of Biology Department.
 Top (first) M.Sc student of Biochemistry Department.
 Distinguished researcher in University of Guilan, 2009.
 Top (first) PhD student of Biochemistry Department.

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی فیزیک پیشرفته 111340160 2 1 نامشخص 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زیست فناوری 111340159 2 1 نامشخص 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بیوشیمی ساختار 111311104 3 4 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیوشیمی ساختار 111311104 3 34 هفته فرد یکشنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد یکشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 11134085 6 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه 11131055 2 40 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروتئین ها در سلامت و بیماری 11136045 2 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار 1 11136046 1 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 2 11136047 1 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 111340102 2 4 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحث پیشرفته در بیوشیمی 11136043 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بیوشیمی متابولیسم 111311128 3 34 هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 11134004 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بیوشیمی 2 11131079 0 34 هفته زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بیوشیمی تکمیلی 11133014 0 40 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پایان نامه 11134085 6 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 111340170 2 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4