بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

امیر سیددانش

امیر سیددانش

امیر سیددانش    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان داده ها 20130225 3 165 شنبه (17:00 - 18:30) | شنبه (17:00 - 18:30) | چهارشنبه (17:00 - 18:30) 1399/10/22 (12:00 - 14:00) 13991
آزمایشگاه پایگاه داده ها 20110100 1 180 سه شنبه (18:30 - 20:00) نامشخص 13991
پایگاه داده ها 20110062 3 170 دوشنبه (17:00 - 18:30) | دوشنبه (17:00 - 18:30) | یکشنبه (18:30 - 20:00) 1399/10/15 (08:00 - 10:00) 13991
روش پژوهش و ارائه 20110054 2 173 شنبه (15:30 - 17:00) 1399/10/13 (12:00 - 14:00) 13991
مهندسی نرم افزار 20110058 3 172 سه شنبه (17:00 - 18:30) | سه شنبه (17:00 - 18:30) | شنبه (12:30 - 14:00) 1399/10/17 (08:00 - 10:00) 13991
پروژه نرم افزار 20110063 3 402 نامشخص نامشخص 13991
آزمایشگاه پایگاه داده ها 20110100 1 1 دوشنبه (11:45 - 13:15) نامشخص 13982
آزمون نرم افزار 20110072 3 1 شنبه (08:15 - 09:45) | شنبه (08:15 - 09:45) | یکشنبه (10:00 - 11:30) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) 13982
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 20110085 3 1 شنبه (10:00 - 11:30) | شنبه (10:00 - 11:30) | یکشنبه (11:45 - 13:15) 1399/04/15 (11:00 - 13:00) 13982
کارآموزی 20110064 1 2 نامشخص نامشخص 13982
پروژه نرم افزار 20110063 3 2 نامشخص نامشخص 13982
تحلیل و طراحی سیستم ها 20110056 3 1 شنبه (11:45 - 13:15) | شنبه (11:45 - 13:15) | دوشنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) 13982
زبان تخصصی 20110037 2 1 شنبه (15:45 - 17:30) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) 13982
نمایش 21 - 33 از 33 نتیجه
از 2